Examen - DBM Autorijschool

DBM Autorijschool
uw expert voor een geslaagde rijopleiding
06 14 23 35 45 voor meer info
Ga naar de inhoud

Examen

CENTRAAL BUREAU RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN (CBR)
Tijdens het praktijkexamen beoordeelt het CBR of je in staat bent om zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen. Ook wordt nagegaan of je lichamelijke en geestelijke gezondheid voldoende is. Als je slaagt, krijg je van het CBR een "Verklaring van rijvaardigheid" en een "Verklaring van geschiktheid". Daarmee kun je bij de gemeente je rijbewijs afhalen.

MACHTIG DE RIJSCHOOL
Alleen de rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet de rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door de rijschool te machtigen.

Dat gaat zo:
1. Ga na of je al een DigiD hebt. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan gratis aan via digid.nl. Je ontvangt binnen 5 dagen een code om je DigiD te activeren. Onthoud je inloggegevens goed.
2. Ga daarna naar mijn.cbr.nl, klik op het DigiD-logo en log in.
3. Na het invullen van het rijschoolnummer (2696h2) op mijn.cbr.nl kijk je of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan DBM Autorijschool.
4. Je rijschool ontvangt een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.
5. Jij ontvangt zelf ook een e-mail, met een bevestiging van de machtiging.
MEENEMEN NAAR HET PRAKTIJKEXAMEN
• Je geldige identiteitsbewijs;
• Het adviesformulier van de tussentijdse toets. (indien van toepassing) Hierop staat of je vrijstellingen hebt. Als een examinator na afloop van je examenrit twijfel heeft over een bepaald examenonderdeel, kan hij het advies over dat onderdeel tijdens de toets meenemen bij de beslissing of je geslaagd bent.
• Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit van tevoren alvast in. Na het praktijkexamen bespreek je dit formulier met je examinator.
• De officiële uitnodiging voor je praktijkexamen of toets. Deze heb je, als het goed is, van je rijschool gekregen.
HET PRAKTIJK EXAMEN
Een gewoon praktijkexamen duurt 55 minuten. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Ga zitten tot je examinator je roept. Je rijinstructeur mag meerijden en bij het eindgesprek met de examinator aanwezig zijn.

Het examen verloopt zo:
1. Je maakt eerst kennis met de examinator. Hij vraagt je naar het formulier 'Zelfreflectie'. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen.
2. Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook checkt hij of je bent geslaagd voor je theorie-examen.
3. Vervolgens doe je op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.
4. Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.
5. Hierna begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 - 15 minuten) rij je zelfstandig naar een bepaalde bestemming.
6. De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

De examinator let onder andere op:
• je beheersing van de auto
• kijkgedrag
• of je goed voorrang verleent
• inhalen
• in- en uitvoegen
• rijden op kruispunten en rotondes
• bijzondere verrichtingen

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.
Terug naar de inhoud